Single Project

STIMEX® CASETTE TANK CLEANER


Product Description

STIMEX® Cassette Tank Cleaner jest silnym koncentratem do dokładnego czyszczenia kaset na fekalia, a także do zbiornika fekaliów w toaletach przenośnych. Produkt ten usuwa uporczywe osady wapnia i higienicznie czyści. W celu uzyskania najlepszych rezultatów zaleca się czyszczenie kasety/zbiornika na fekalia około 4 razy w roku.